MŠ Puškinova

FOTOGALERIE - Mateřská škola Puškinova


AKCE V LISTOPADU

Hrabání listí
Spolupráce s 5.B třídou pod vedením paní učitelky Vítkové ze ZŠ 1.Máje je super. Stejně jako loni nám děti v rámci pracovního vyučování přišly pohrabat listí na školní zahradě. Byla to pro nás velká pomoc a děti udělaly opravdu velký kus práce. Na oplátku je zase my pozveme na předvánoční posezení. Děti ze školky jim předvedou program, který si připravily na besídku, společně si zazpíváme a zamlsáme. Už se těšíme…Keramika
Práce s keramickou hlínou v naší školce není určena pouze dětem z kroužku, jak to v některých školkách bývá. Tvoření z hlíny je určeno všem dětem, je součástí dopoledních činností a keramické výrobky nejen zdobí školku, ale především si výrobky děti berou pro potěšení domů. O to raději s keramickou hlínou pracují, protože kdo z nás se rád vlastním výrobkem nepochlubí,že?Divadlo
Pohádka, kterou jsme dětem vybrali, byla hezká nejen svým obsahem, ale děti uchvátily loutky. Byly opravdu moc hezké a po představení měly děti možnost si je prohlédnout i zblízka…AKCE V ŘÍJNU

„Bramboráčkova“ výstava byla plná krásných a nápaditých výrobků, které si zasloužily pochvalu, diplom i dobrotku!Naše školka se zúčastnila webové soutěže „Kiribot“. Děti z celé školky sbíraly krabičky od sýrů KIRI a z nich pak společnými silami za pomoci svých učitelek vyrobily KIRIBOTA „MŃAMKIRI“. Jestli se povedl, posuďte sami…Předškoláci využili nabídky bývalého reprezentanta ČR v gymnastice pana Tabáka a každé úterý dochází na ZŠ Žákovská, kde pod jeho vedením získávají základy gymnastiky. Cvičení je baví, pohyb jim prospívá a kdo ví, zda někdo z dětí nepůjde v jeho šlépějích…U „Motýlků“ se 25.10. odpoledne ve školce sešly děti 4.třídy a společně se svými rodiči v „Tvořivé dílně“ vyrobili krásné podzimní závěsy, které teď zdobí školku.21.10.2010 navštívily školku dvě policistky Městské policie, seznámily děti s jejich prací, činností a zejména děti poučily v oblasti bezpečnosti a silničního provozu.Jako každý rok jsme navštívili výstavu „Okrasného ptactva“, na kterou se děti moc rády chodí podívat. Ne každý má nějakého toho mazlíčka doma a tak měly možnost potěšit se, pobavit i poučit přímo tam!

AKCE V ZÁŘÍ

Zahájení nového školního roku proběhlo v pohodě. Některým malým dětem sice ukápla slzička, ale nové hračky, kamarádi a hodné paní učitelky jim vykouzlili nakonec na tvářičkách úsměv. Ti starší se těšili, že se po prázdninách sejdou s kamarády, které celé prázdniny neviděli a bylo si o čem povídat. Nově upravené třídy a spousta hraček tomu samozřejmě napomohly…14.9.2010 přišel děti do školky potěšit kouzelník. Nevyčaroval z klobouku sice králíka, ale předvedl spoustu jiných kouzel, na které děti hleděly s otevřenou pusou…Výlet do Dinoparku jsme pro nepříznivé počasí dvakrát odložili, ale nakonec to stálo za to. Sluníčko, teplo, v Dinoparku nikde nikdo, dvojitá jízda vláčkem zadarmo, kino, dinosauři….AKCE V ČERVNU

2.6.2010 se předškoláci zúčastnili „Dne otevřených dveří Městské policie v Havířově“. A co všechno viděli a co si mohli vyzkoušet?......10.6.2010 se děti zúčastnily Ekofóry – programu ekologické výchovy. Povídaly si o životním prostředí, o třídění odpadu, o tom, jak k čistotě může přispět každý z nás. Odměnou byly veselé balónky z rukou „Ekoklauna“!14.6.2010 děti, které po prázdninách nastoupí do 1.tříd základních škol, skládaly „Malou maturitu“. Úkoly plnily s nadšením a s vědomím, že vše určitě bezvadně zvládnou. Přestože dětí bylo o hodně méně, než předešlé roky, nic akci neubralo na důležitosti a na vážnosti. Všechno snažení pak děti zakončily občerstvením a s dárečky a s úsměvem se vracely spokojeně domů.AKCE V KVĚTNU

Besídky a dárečky ke dni matek děti připravovaly s láskou, odměnou byl velký potlesk a nejedna sladká pusa!10.-14.5.2010 – Školka v přírodě na Čeladné neměla sice moc štěstí na počasí, ale na náladě to určitě nikomu neubralo a akcí, které děti absolvovaly bylo více než dost…26.5.2010 – Děti ve školce dostaly dárek k MDD tentokrát předem. Přijel je potěšit Hopsalín se svou „Velkou pirátskou show“. Děti tančily, zpívaly, soutěžily, zábavu si užili i rodiče a prarodiče. Snad ani tolik nevadilo, že jsme školkovou zahradu pro nepřízeň počasí museli vyměnit za jídelnu učiliště AZ. Aspoň jsme si pošmákli na dobrotkách, které si tady mohl každý podle libosti koupit…AKCE V DUBNU

16.4.2010 se ve školce uskutečnila beseda s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem. V žádném případě nešlo o nudnou přednášku, ale o vzájemné povídání o knihách a o malování. Děti měly možnost hádat malované hádanky, mohly samy kreslit, zpívat, zkrátka si to užily. Atmosféra byla úžasná, jen maminky se odpoledne divily, kdo že to děti pokreslil…23.4.2010- „Den země“ oslavily děti společně s ostatními školkami na náměstí v Havířově. V rámci spolupráce se 4.B ZŠ 1.máje nám školáci provedli na zahradě jarní úklid-děkujeme!29.4.2010 – pohádka „Putování po Beskydách“ dětem připomněla, že je nejvyšší čas „balit kufry“ do školky v přírodě, protože byla o čertech v okolí „Čeladné“30.4.2010 – Společná akce ZŠ 1.máje a celé naší školky s dopravní tematikou děti nadchla.Školáci na hřišti připravili stanoviště, vytvořili „policejní hlídky“ a nachystali našim dětem bezva dopoledne. Děti plnily úkoly, jezdily na koloběžkách, hrály hry…Školáci se s paní učitelkou opravdu vytáhli-moc děkujeme!ŠNEČCI
Rozrostla se nám šneččí rodinka!!!
K novým majitelům je můžeme rozdávat v půlce června.
Informace u „Sluníček“ v 1.třídě
AKCE V BŘEZNU

Výstava „Mám čest být tvoje vajíčko“ opět nezklamala, vystavená dílka to dokazují….Na závěrečnou lekci v plavání za účasti rodičů se děti opravdu těšily, protože měly možnost se předvést a co jiného než pochvala od těch nejbližších potěší a povzbudí…AKCE V ÚNORU

VÝLET K LEDOVÝM SOCHÁM NA PUSTEVNY
Letošní zima byla bohatá na mrazivou sněhovou nadílku, školkovou zahradu každou chvilku zdobili sněhuláci, ale co je to proti opravdovým sochám z ledu. A protože jsou naše děti zvídavé a zvědavé, vydali jsme se na „ledový výlet“…CELOŠKOLKOVÁ OLYMPIÁDA
Kdo z dětí – hlavně teď, v době Olympiády - by nechtěl být slavný a známý sportovec? A protože dětem rádi plníme sny a přání, zorganizovali jsme ve školce olympiádu také. Semifinále proběhla na jednotlivých třídách a ti nejlepší si změřili síly v „Celoškolkové zimní olympiádě“. Nechyběli pořadatelé, sportovní dráhy, rozhodčí, sportovci, fanoušci, diplomy a medaile na stupních vítězů. Radost byla veliká a vyhraná medaile občas skončila předčasně v bříšku…BRUSLENÍ
21.března je bruslení naposledy, jako by jaro právě v první jarní den nedalo paní zimě ani jeden den zimních radostí navíc. Letošní bruslení se vydařilo, bruslit chodili i ti nejmenší a všichni se snažili ostošest! Velkou pochvalu zaslouží i rodiče, kteří děti společně s učitelkami doprovázeli, byli ochotní a pomáhali s prvními krůčky na ledě i ostatním dětem. Děkujeme.MOC SE TĚŠÍME NA JARO
Protože letošní zima byla opravdu dlouhá, všichni se těšíme na jaro a sluníčko voláme jak se dá…AKCE V LEDNU

11.LEDNA 2010 proběhl v Renetě společný „Karneval“ naší školky s MŠ Kosmonautů s veselým programem „Hopsalína“ plným písniček, tanečků a soutěží, s tombolou, kterou dětem zajistili sami rodiče a se spoustou krásných masek! Děti i rodiče se vydováděli, ceny se rozdaly a teď už nezbývá nic jiného, než přemýšlet o tom, za co půjdou děti na karneval příští rok!!! Foto karneval21.ledna 2010 paní učitelky předškoláků s dětmi využili možnost navštívit ZŠ Mládežnickou v rámci „Dne otevřených dveří“ před zápisem prvňáčků do prvních tříd. Děti si ve škole vše prohlédly, vyzkoušely, jak se sedí ve školních lavicích, plnily úkoly a do školky se vrátili s tím, že se do školy opravdu moc těší.25.1. do 29.1. děti opět strávily pět mrazivých, ale slunečných a krásných dnů ve škole v přírodě na Čeladné. Procházky, lopatování, koulování, stavění sněhuláků, výlet, zimní soutěže, karneval…čas na slzičky stesku nezbyl a rodičům doma bylo opravdu co vyprávět… Foto – školka v přírodě.AKCE V PROSINCI

3.12.2009 se děti vydaly do Základní umělecké školy na tradiční „Mikulášský koncert“. Nejen, že měly možnost vidět a slyšet, co všechno se děti v ZUŠ učí, ale samozřejmě se dočkaly i Mikuláše!4.12.2009 přišel Mikuláš s čertem i do školky. Hodné děti pochválil, na zlobílky se zamračil, ale za hezkou písničku, básničku nebo taneček všem donesl sladkou nadílku.V polovině prosince každá třída pozvala své nejmilejší a předvedla jim, co umí. Následovalo sladké pohoštění, povídání a další den kupa dárků pod stromečkem…O Vánocích se mají scházet přátelé. Proto jsme těsně před svátky pozvali naše kamarády se základní školy. Malé děti jim předvedly „Čertí besídku“, školáci zahráli na flétny a housličky a společně s předškoláky jsme si zazpívali vánoční koledy. Všechny děti si pochutnaly na vlastnoručně upečených rybičkách a společně si pohrály s hračkami, které děti ve školce našly pod stromečkem.AKCE V LISTOPADU

Děkujeme paní učitelce a dětem ze 4.B třídy ZŠ 1.máje, kteří nám v rámci spolupráce s naší školkou dvakrát pohrabali spadané listí na zahradě a připravili ji tak na zimu. Děkujeme a chválíme!!!Ve všech třídách proběhly „Čertí a andělské“ tvořivé dílny. Rodiče, prarodiče i sourozenci se sešli odpoledne ve školce a v příjemné atmosféře si s dětmi užívali -lepili, stříhali, kreslili, malovali a povídali si. Vznikla tam moc hezká dílka, která dokazují, že i v předvánočním shonu si někteří rodiče na děti umí udělat čas a to je moc dobře!Na výstavu ptáčků se děti těšily a bylo těžké je dostat zpět do školky…AKCE V ŘÍJNU

Solné jeskyně
I letos jsme navázali na „čerpání zdraví“ v solných jeskyních. Tentokrát děti pro velkou spokojenost rodičů a výsledky absolvují 10 sezení. A že je to pořád baví se můžete podívat sami!Říká se, že „Ve zdravém těle-zdravý duch“ a my se pohybu rozhodně nebojíme…Ve školce není žádný oficiální keramický kroužek, ale děti z hlíny na všech třídách tvoří pravidelně a s velkou chutí. Výsledky jejich snažení pak zdobí nejen školku, ale nosí si je samozřejmě i domů.

Do výstavy „Bubáčci a strašidýlka“ se zapojila spousta dětí se svými „velkými pomocníky“, kteří hýřili nápady, vtipem všechny výrobky byly na jedničku. Diplom a sladká odměna bude určitě zasloužená!!!AKCE V ZÁŘÍ

Divadlo

Divadlo ve školce bylo pro děti příjemným dárečkem v novém školním roce. Starší děti už věděly, že je čeká pohádka s překvapením, s písničkami i s poučením. Nové děti zjistily, že ve školce zažijí spoustu příjemných chvil a příběh o kamarádství zvířátek po cestě domů s nadšením vyprávěly rodičům.Dinopark

Celá školka se během půlhodinky přesunula do pravěku! Jak je to možné? Náš kouzelný výlet to všem dětem umožnil! Počasí přálo, sluníčko svítilo, v batůžku voněly svačinky a opravdu bylo na CO KOUKAT!!!Oblovky

Šnečci se měli o prázdninách dobře, vyrostli nám a s malými dětmi u „Sluníček“ jsou opravdoví kamarádi!Nováčci

Vítáme do školky v letošním školním roce všechny nové děti a jejich rodiče a přejeme jim pohodu, úsměv a spoustu zážitků!!!

AKCE V ČERVNU

Školka v přírodě na Čeladné se báječně vydařila. Byla tam spousta času na poznávání, na zkoumání, na sport, na soutěže, na úkoly, na výlety, na poklad, na kamarádství, na hraní i na svačinku…Velká smůla nás postihla v polovině června, praskla přívodní hadička vody do umyvadla v 1.třídě. Co následovalo, není třeba komentovat…. Děkujeme rodičům, kteří – ač to nebylo jednoduché – zajistili hlídání dětí a pomohli tím vyřešit složitou situaci ve školce.Rozloučení předškoláků poznamenala nejen „potopa“ ve školce, ale také nepříznivé počasí. Pršelo a proto se rozloučení muselo uskutečnit ve třídě. Na radosti dětí a spokojenosti rodičů to snad neubralo, vždyť předškoláci si přece s nějakou tou překážkou umí poradit!AKCE V KVĚTNU

Oblovky
Děti se konečně dočkaly prvního „venčení“ oblovek. Spokojeny byly očividně oblovky i děti!Školkohrátky
Školkohrátek v ZUŠ L.Janáčka se účastníme s tanečním programem a hudební soutěží již pátým rokem. Tentokrát se děti představily jako „Pastelky“ s písní Františka z Kouzelné školky a byly veselé, barevné a zaslouží si za své vystoupení velkou pochvalu!Projekt poznej svého psa - Bucy
Že děti mají rády zvířátka, to všichni víme. Proto jsme uvítali možnost dozvědět se o pejscích něco více v rámci projektu Poznej svého psa.Den dětí
Den děti na školní zahradě s veselým programem pana Stuchlíka, s rodiči a s občerstvením opravdu vyšel. Počasí přálo a o zábavu nebyla nouze. Zkrátka oslava MDD jak má být!AKCE V DUBNU

Divadlo „Smíšek“ s pohádkou ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI pobavilo, potěšilo, poučilo. Kamarádství a pomoc je pro každého z dětí přece jasná věc!Chovu oblovek se začíná dařit, chystáme se na první „vycházku ven“…Divadlo „Šašků“ dětem připomnělo důležitá pravidla BESIPu, vybavení kola a vůbec vše kolem pohybu na silnici a blízko ní. Děti hodně věcí znaly, ale mnohé se též dověděly.Plavání se pomalu blíží k půlce kurzu a pokroky jsou veliké!Předškoláci se zúčastnili soutěže „Den země“ pořádané ÚmH. Nosili víčka z pet lahví, třídíli je podle barev a spolu s učitelkami sestavili „Jarní strom“-který charakterizoval jaro, čistou přírodu a pohodu v naší školce. Zda se na nás usměje štěstí, uvidíme…Výstava v Renetě – „O nejhezčí velikonoční snůšku“ byla pro násúspěšná, vyhráli jsme!AKCE V BŘEZNU

6.3.2009 děti navštívily základní školu 1.máje, se kterou naše školka spolupracuje a shlédly ukázku výcviku psa Arta. Art odvedl hezký výkon, vyčaroval na dětských tvářičkách úsměv a popravdě řečeno, více než potlesk ho potěšila velikánská kost, kterou ho děti odměnily!V březnu děti absolvovaly 4-denní ozdravný pobyt v solné jeskyni. Má velký ohlas u rodičů i u samotných dětí.

Poslední březnový den děti zahájily první ze 12-ti lekcí předplaveckého výcviku určeného našim předškolákům. Radost z vody byla veliká a tentokrát se nenašel - k velké radosti naší i instruktorek – ani jeden uplakánek! Chválíme!

AKCE V ÚNORU

3.2.2009 si předškoláci přišli před zápisem prohlédnout ZŠ 1.máje a dokonce si mohli vyzkoušet, jak to v 1.třídě ve skutečnosti chodí!5.3.2009 si děti v pohádce Čert v zimě připomenuly hezké chování, co je to kamarádství a jak se používá kapesníček…19.2.2009 se děti i s rodiči vyřádily na karnevalu!AKCE V LEDNU

Nejvíce děti potěšil první sníh!12.ledna 2009 děti opět potěšil a pobavil pan Stuchlík…Beseda s p.Turoněm z mysliveckého spolku, se kterým naše školka spolupracuje, byla poučná i zábavná.AKCE V PROSINCI

Stalo se již tradicí, že v předmikulášském čase chodíme na „Mikulášský koncert“ do ZUŠ L.Janáčka, kde se děti v příjemné atmosféře nejen příjemně pobaví, ale i poučí a dokonce se dočkají i Mikuláše…Mikulášské bruslení děti bavilo více než kdy jindy, vždyť to byla pravá „Čertovská jízda“!Mikuláš ve školce byl hodný, čertík veselý a dárečky sladké!Výstava „O zlatou šupinku kapříka Pepíka“ byla důkazem toho, že rodiče jsou plní fantazie, nápadů, trpělivosti a dokáží dětem věnovat svůj čas!Besídky pro rodiče děti připravovaly zodpovědně a s láskou. Taky bylo na co koukat! A dárečky pod stromečkem byly odměnou za všechno to snažení!Pohádka „Jak Káča napravila čerta“ děti nejen pobavila a poučila o slušném chování, ale děti si v ní i zahrály a zasoutěžily!!!!Tvořivé dílny
Tvořivé dílny proběhly ve 3. a 4.třídě, děti za pomoci rodičů i prarodičů si vyráběly „andělské a čertí“ krabičky na dobrotky a slib, který určitě všechny splní…Děti ve 3. a 4. třídě se rozhodly pěstovat oblovky, vše si nachystaly a uvidíme, jak se jim bude dařit!

AKCE V ŘÍJNU

Děti opět učaroval pohádkový muzikál "Sněhurka"6.10.2008 děti shlédly v mateřské školce „Houbovou pohádku“, 21.10.2008 je potěšil a rozesmál „Mim“.

AKCE V ZÁŘÍ

Výstavy „CO PŘINESL PODZIM ANEB KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ“ se zúčastnila spousta dětí s moc šikovnými rodiči a prarodiči! Výrobky byly plné fantazie a odměnu si jistě zasloužily!Solné jeskyně s dětmi již navštívíme po čtvrté a tím ukončíme první podzimní blok. Ten druhý na děti čeká hned na začátku roku 2009.

Návštěva výstavy v KDLJ

AKCE V ČERVNU

4.6.2008 – KDPB – koncert P.Nováka
19.6.2008 – Rozloučení s předškoláky – na školní zahradě od 15.15 hodin

AKCE V KVĚTNU

K pravidelným akcím patří Preventivní program, angličtina, práce s keramickou hlínou, Medvídek Nivea a další. U některých je třeba se ale zastavit.

15.5.2008 – ŠKOLKOHRÁTKY
Každým rokem pořádá ZUŠ J.Vrchlického přehlídku hudebně-tanečních vystoupení dětí havířovských mateřských škol. Úroveň všech čísel je rok od roku vyšší a troufám si říct, že letos naše „Holky z naší školky“ posunuly laťku hodně vysoko! Gratulujeme a už teď přemýšlíme, čím potěšíme veřejnost příští rok.BESÍDKY KE DNI MATEK
Každá třída si pro své maminky připravila písničky, básničky, tanečky a dárečky, které děti chystaly s velkou radostí a s láskou. Zda se jim to povedlo, musíte posoudit sami.

SOLNÉ JESKYNĚ
V polovině května jsme ukončili sérii návštěv solných jeskyní, které jistě měly svůj účel a napomohly ke zvýšení odolnosti a zdraví dětí v nepříznivém jarním období. Poslední návštěva se obzvlášť vydařila, děti si užily v solných, v tělocvičně i na hřišti, které máme možnost během krásného počasí využívat.20.5.2008 – KDPB „Prasátka a slečinky“
Mimořádné představení, na kterém si veselých písniček a humoru užily nejen děti, ale i učitelky.

23.5.2008 – HRY BEZ HRANIC
Počasí sice moc nepřálo, sluníčko nevykouklo, ale pláštěnky v batůžcích nakonec sloužily pouze jako deka na sezení. Děti bojovaly jako o život a že nevyhrály žádnou z cen vůbec nevadí. I malé dítě přece ví, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.27.5.2008 – VÝLET
Děti 1. a 3.třídy si za cíl výletu vybraly Ondřejník, děti 2. a 4.třídy zvolily výlet vlakem do Mostů u Jablunkova. Počasí bylo jako malované, děti spokojené a co ukázala anketa po výletě? Nejlepší zážitek z výletu byl vláček, houpačka a kolotoč a z dorotek v batůžku zvítězil na celé čáře řízek!!!30.5.-6.6.2008 – ŠKOLA V PŘÍRODĚ NA ČELADNÉ
Předškoláci strávili týden na hotelu Dejmon v Čeladné. Počasí bylo nádherné a na nějaké „smutno po mamince“ nebyl čas. Týden si užili opravdu „pohádkově“. Oslava MDD na ranči s jízdou na koníčcích a soutěžemi, výprava za pokladem, pohádkový den se Zlatovláskou a Karkulkou, výlet k daňkům, malování triček, výlet do Neladné, k prameni Cyrilky…AKCE V DUBNU

Plavání předškoláků
Předškoláci začali s velkou chutí a radostí chodit na plavání. Vody se nebojí, jsou v ní jako doma, je vidět pokroky a to je hlavní!

Solné jeskyně
Děti z celé školky mají možnost se svou třídou absolvovat čtyři návštěvy solných jeskyní, které zejména na jaře mají velký význam pro jejich zdraví. Kromě pobytu přímo v jeskyni mají možnost využít tělocvičnu, podívat se na pohádky, posvačit. A jestli se jim to líbí? Zeptejte se jich!Medvídek Nivea
Projekt společnosti Beiersdorf opět absolvovaly děti 2.třídy, do 2.kola se zapojili i předškoláci ze 4.třídy. Letošní projekt „Medvídek Nivea poznává přírodu i sám sebe“ byl pro děti zábavou, získáváním vědomostí a hlavně možností vyzkoušet si všechno sám prostřednictvím velkého množství pokusů.

AKCE CHYSTANÉ NA KVĚTEN

2.5.2008 – Preventivní program – pro předškoláky 3.třídy
6.5.2008 – Školkohrátky“ – soutěž havířovských školek v ZUŠ J.Vrchlického v hudební výchově s vystoupením každé školky v 16.00 pro rodiče
Solné jeskyně – podle rozpisu jednotlivých tříd
20.5.2008 – „Prasátka a slečinky“ – divadlo v KDPB – 2. a 4.třída
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLKY
se koná 21. a 22.května 2008
Od 8.00 do 16.00 hodin
23.5.2008 – „Hry bez hranic“ – soutěž havířovských školek
27.5.2008 – Výlet k MDD – 1. a 3.třída autobusem na Visalaje, 2. a 4.třída vlakem „Výprava do neznáma“
29.5.2008 – Závěrečné fotografování – v 8.30 hodin
Každé úterý – angličtina
Každou středu – plavání
Besídky – dle rozpisu jednotlivých tříd

AKCE CHYSTANÉ NA DUBEN

Plavání – každou středu pro předškoláky
- s sebou podepsanou osušku a čepici
- sraz ve školce do 7.30 hodin
- kurzovné 550.- se platí hned po 1.lekci plavání

Přednáška „Jaro a alergie“ – paní Vanderkové 3.4.2008 v 15.15 – 2.třída
Preventivní program – 15.4.2008 pro předškoláky
Solné jeskyně – dle rozpisu jednotlivých tříd /Po, Út, Čt, Pá/

AKCE V BŘEZNU

Bruslení
Letošní bruslení se chýlí ke konci. Děti udělaly velké pokroky a je vidět, že je to baví. Často je doprovází i rodiče a to je pak snažení ještě větší, protože pochvala od táty a mámy je ta přece nejlepší.


6.3.2008 - Skákací hrad společně se školáky
Venku je zima, běhat na zahradě se ještě nedá, tak proč si nezadovádět ve školce? Nafukovací hrad je k tomu ideální příležitost! Děti si poskákaly a navíc viděly „kouzla s balónky“. Pejsky, žirafy, kytičky, srdíčka – však si je také mohly odnést domů. Skákání si užili i školáci se ZŠ 1.máje, které jsme pozvali na návštěvu a také oni si parádně vše užili!


15.3.2008 – Velikonoční jarmark v Renetě
Letos jsme se zapojili do soutěže „O nejhezčí snůšku vajíček“, kterou pořádalo Těsínské muzeum v Renetě. Děti v celé školce malovaly, lepily, barvily a práce jim šla od ruky. Bylo se na co koukat a sladkou odměnu, kterou získaly si určitě zasloužily!

AKCE CHYSTANÉ NA BŘEZEN

5.3.2008 - VELIKONOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ
6.3.2008 - SKÁKACÍ HRAD A VESELÉ BALÓNKY - společná akce se ZŠ
7.2.2008 - BRUSLENÍ
15.3.2008 - "O NEJHEZČÍ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO" - s vyhodnocením na Velikonočním jarmarku v Renetě
17.3.2008 - PREVENTIVNÍ PROGRAM - 4.třída
NÁVŠTĚVA TĚŠÍNSKÉHO MUZEA - dle nabízených akcí


AKCE V ÚNORU

6.2.2008 KARNEVAL
Karneval je mezi dětmi jednou z nejoblíbenějších akcí. Vždyť kdo by nechtěl - alespoň na chvíli - být princeznou, kovbojem, vodníkem nebo třeba čarodějem. Říká se, že dětská fantazie je nekonečná, ale i maminky dokázaly, jaké jsou kouzelnice, protože masky byly opravdu pohádkové a je vidět, že se bavili opravdu všichni!

14.2.2008 DIVADLO LOUTEK OSTRAVA
Návštěva loutkového divadla v Ostravě byla společnou akcí celé školky. Klasické pohádky "O Smolíčkovi Pacholíčkovi" a "Perníková chaloupka" v podání profesionálních herců a celková atmosféra loutkového divadla je určitě pro každé dítě neopakovatelná.

28.2.2008 VÝSTAVA MUŠLÍ
Výstavní síň Těšínského muzea nabízela školkám možnost shlédnout výstavu mušlí a současně si ve tvořivé dílně vyrobit "mořské sasanky". Výstava byla úžasná, paní Svatoňová, která výstavou provázela, byla velmi milá a výrobky dětí byly jako živé!


AKCE CHYSTANÉ NA ÚNOR

6.2.2008 - Karneval od 16.00hodin v jídelně Úřadu práce, vstupné pro dospělé 20Kč. Pro děti v maskách zajištěn program, možnost občerstvení. Srdečně zveme!
14.2.2008 - Divadlo loutek v Ostravě - všechna oddělení
15.2.2008 - Preventivní program - 3.oddělení


AKCE V LEDNU

4.1.2008 - Beseda s myslivcem
Besedu zorganizovali pro děti myslivci, kterým jsme společně s rodiči sbírali na podzim kaštany a žaludy. Pro děti byla zážitkem. Viděly spoustu krásných obrázků, měly možnost prohlédnout si skelety zvířat, různá paroží a dokonce si sáhnout na pušku, dalekohled, či patrony. Trpělivost pana Turoně byla velká a dotazy dětí mnohdy velmi všetečné. Slovo dalo slovo a další spolupráce je na světě. VE ŠKOLCE SBÍRÁME PRO ZVÍŘÁTKA SUCHÉ PEČIVO!!! PŘIPOJTE SE!!!

10.1.2008 DIVADLO V MŠ - "Čaroděj a Kašpárek"
Divadlo ve školce je pro děti vždy zpestřením, obzvlášť, když si v pohádce mohou zahrát samy. Nevěřili byste, kolik dobrých herců a hereček se v řadách dětí našlo!

24.1.2008 NÁVŠTĚVA ZŠ
I letos předškoláci navštívili před zápisem do 1.tříd ZŠ 1.máje a ZŠ Mládežnickou, aby se na vlastní oči přesvědčili, co je čeká. Vyzkoušeli si sezení v lavicích, psaní na tabuli, prohlédli si školní družinu, jídelnu, počítače a s úsměvem a s dárečkem v ruce se do školky vraceli s tím, že se do školy už opravdu moc těší.

27.1. - 1.2.2008 - ŠKOLA V PŘÍRODĚ Čeladná
Dvacet předškoláků se i přes nepřízeň počasí vypravilo do školy v přírodě s radostí a velkým optimismem. To, že sníh napadl jen na jeden den, jim nakonec vůbec nevadilo, protože měly pořád co dělat a o zážitky nebyla nouze!

29.1.2008 DIVADLO V KDPB - loutkový sál "O čertu Culínkovi"
Ty děti, které nejely do školy v přírodě, si alespoň vyrazily do divadla. Představení bylo veselé, děti spokojené a to je to nejdůležitější.

CO PŘINESL PROSINEC

Celý prosinec se děti připravovaly na Vánoce. Nacvičovaly na besídku, pekly perníkové zvonečky, chystaly rodičům dárečky, pomáhaly s výzdobou a ještě stihly i návštěvu Mikuláše s čertem. Nejvíce se ale těšily na Štědrý den a my jen doufáme, že se jim vydařil! Čertů jsme se nebáli…

Besídka se malým dětem opravdu povedla…

Co jsme našli pod stromečkem…

AKCE V LEDNU

4.1.2008 - Beseda s myslivcem v MŠ - všechna oddělení
14.1.2008 - Preventivní program - 3.oddělení "Nebezpečí od cizích lidí"
27.1.2008 - Škola v přírodě na Čeladné - předškoláci hotel Dejmon, 1 100Kč, informace na schůzce
28.1.2008 - Preventivní program - 3.oddělení "Alkohol"
úterky - angličtina 12.45 - 13.30

Zima je tady

  
  

AKCE V PROSINCI

4.12.2007 - "Mikulášský koncert" v ZUŠ L.Janáčka - 2.,3., a 4.oddělení
5.12.2007 - "Mikulášská nadílka" v MŠ dopoledne - pro všechna oddělení
14.12.2007 - "Preventivní program" - pro 4.oddělení
"Vánoční besídky" - podle rozpisu na hlavní nástěnce

Vedení MŠ vyhlašuje od 3. - do 15.12.2007 "Vánoční cinkání"

Uvítáme vlastnoručně vyrobené zvonky a zvonečky v jakékoliv podobě, rozmanitých tvarů a z libovolného materiálu, které svým cinkání určitě přivolají krásné a pohodové Vánoce. Všemi výrobky bude opět vyzdobena vstupní chodba do školky a každý účastník si kromě diplomu v "besídkovém týdnu" odnese vánoční čokoládový zvoneček!

…cink, cink, cinkají zvonky - přišly zas Vánoce k nám,
cink, cink, cinkají zvonky - nejhezčích svátků co znám…
Zas je štědrý den!

AKCE V LISTOPADU

Solné jeskyně - dle rozpisu jednotlivých tříd
Bruslení - každé úterý od 8.30-9.30 na Zimním stadionu /změny vždy vyvěšeny/
Náhradní focení - 13.11.2007 v 11.00 pro děti, které nestihly focení prvních sérií
Preventivní progam - pro děti předškolního věku, prozatím 1.11.,15.11., a 28.11.2007
Angličtina - každé úterý od 12.45-13.30hodin.
Divadlo MŠ - 16.11.2007 v MŠ, pohádka "O neposlušných kůzlátkách"

AKCE V ŘÍJNU

Solné jeskyně

Návštěvy solných jeskyní absolvuje každá třída 4x v prvním pololetí, 4x ve druhém. Nejmladší děti se připojí až na jaře. Doufáme, že pobyt v solných jeskyních napomůže dětem ke zdraví.

     

Divadla

Tento měsíc měly děti možnost shlédnout dvě představení, jedno loutkové, druhé hrané a z obou měly očividnou radost.

     

Bruslení

Zvládáme prozatím první krůčky, pádů se nebojíme!!!

  
  

Soutěž

Celoškolkové soutěže "Podzim čaruje" se zúčastnila většina dětí. Bylo vidět, že si rodiče opravdu na děti udělali čas a bylo se na co koukat!!! Diplom a sladkosti si opravdu zasloužili!!! Také v jednotlivých třídách je vidět, že podzim, opravdu čaruje.

     
     
     
     


AKCE CHYSTANÉ NA ŘÍJEN

Solné jeskyně

2.třída - 18.10. ,25.10., 1.11.2007
3.třída - 8.10., 15.10., 22.10., 29.10.2007
4.třída - 10.10., 17.10., 24.10., 31.10.2007
1.třída - bude navštěvovat solné jeskyně až ve 2.pololetí
Případná změna termínu bude vždy včas vyvěšena na informační nástěnce ve školce!

Bruslení

Bruslení bude vždy vypsáno na nástěnce podle volných termínu na zimním stadioně.

Focení

11.10.2007 v 8.00 proběhne focení Vánočních sérií-vhodné oblečení, možnost focení se sourozenci.

Preventivní program

12.10.2007 v MŠ pro předškolní děti.

Pohádka v MŠ

16.10.2007 pro všechny děti ve školce.

Angličtina

Každé úterý od 12.45 do 13.30 ve 2.třídě.

Vyhlašujeme soutěž pro šikovné děti a jejich nápadité rodiče i prarodiče

"PODZIM ČARUJE"

Uvítáme jakékoliv výrobky z kaštanů, žaludů, listí, bukvic, jeřabin, brambor…Fantazii se meze nekladou! Od 22.10. do 31.10. budou všechny práce vystaveny. Na konci měsíce nejnápaditější a nejhezčí práce vyhodnotíme a všechny děti, které se výstavy zúčastní budou odměněny!


AKCE V ZÁŘÍ

BRUSLENÍ

Stejně jako loni jsme využili nabídku Zimního stadionu a podle jejich volných termínů budeme s dětmi chodit bruslit. První bruslení již máme za sebou a děti se nemohou dočkat, kdy se do bruslí obují znovu. Samozřejmostí je, že se bruslení mohou účastnit i rodiče.

ANGLIČTINA

"Veselá angličtina" patří dětem předškolního věku. Děti se učí formou her, písniček, říkanek. Rodiče mohou pravidelně sledovat probrané lekce prostřednictvím pracovních listů, které si děti budou nosit domů. Přejeme jim hodně úspěchů!

DIVADLA V MŠ

Tento měsíc měly děti možnost shlédnout hned dvě divadelní představení. Začarovat si přímo ve školce mohly v pohádce pana Stuchlíka "Čárymáry" a zažily i spoustu legrace a veselých písniček. Loutkový příběh "O dráčkovi" zase dětem připomněl slušné chování, sílu kamarádství a smysl pro spravedlnost. Však ho je ve školce i doma třeba!

  
  


AKCE V ČERVNU

1.6.2007 – Výlet

Letošní výlet měl dva cíle, starší děti jely autobusem na Ostravici a ti nejmenší vlakem do Jablunkova. O hry, výšlap, zábavu a krásné počasí nebyla nouze, takže výlet spojený s oslavou MDD vyšel opravdu na jedničku!

6.6.2007 – Závěrečné plavání

Závěrečné plavání se uskutečnilo již tradičně za účasti rodičů a prarodičů a přestože se závodilo, na výsledcích ani tak nezáleželo. Vyhráli vlastně všichni, kteří na plavání po celou dobu chodili a s vodou byli opravdoví kamarádi.

7.6.2007 – Tvořivá dílna – 1.oddělení

Rodiče společně s nejmenšími dětmi strávili ve školce příjemné odpoledne a pomohli jim s malováním keramických hrníčků, ze kterých jim bude – doufejme v horkém létě – nějaký ten chladivý nápoj chutnat!

26.6.2007 – Pasování předškoláků

Krásné počasí, vyzdobená zahrada plná dobrot a sladkostí, hudba, spousta rodičů, milé hostesky ze 7.B ZŠ 1.máje a usměvavé děti – to byla velká zahradní slavnost - kterou zakončilo v pátek 22.6.2007 18 dětí svou docházku do naší školky. Není to tak dávno, co se jako malinké děti nechtěly pustit máminy sukně a s obavami a možná i se slzičkou strachu strávily ve školce svůj první den. A teď – po třech letech – tady stojí velcí, šikovní a samostatní předškoláci, kteří po prázdninách začnou chodit do školy…

Složit „Malou maturitu“ ale nebylo jen tak, děti musely na několika stanovištích dokázat, že jsou na školu opravdu dobře přepraveny. Znát svou adresu, zavázat správně mašličku, přelézat přes překážky se školní taškou, nebát se v prolézacím tunelu, mít správnou trefu…to byla fuška, ale všechny to zvládly na jedničku! Pak už následovalo slavnostní „Pasování předškoláků“, rozdávání dárečků a samozřejmě přípitek. Tak ještě jednou hodně úspěchů ve škole a prázdniny plné sluníčka, spokojenosti a pohody!

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
OD 2.7. – 27.2.2007

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO ZA ČERVEN
OD 9. – 13.7.2007

V MĚSÍCI SRPNU JE MŠ
UZAVŘENA

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ
3.9.2007

DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÉ, SLUNEČNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY A RODIČŮM PŘÍJEMNOU DOVOLENOU!AKCE CHYSTANÉ NA ČERVEN

Školní výlet ke Dni dětí Koncert P.Nováka – 2. a 3.oddělení

6.6.2007 Závěrečné plavání s rodiči – 8.00 hala Slávia

7.6.2007 Tvořivá dílna 1.oddělení „Malování hrníčků“
Společné focení tříd


AKCE V KVĚTNU

7.-12.5.2007 ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Škola v přírodě na Čeladné byla i v nepříliš příznivém počasí plná úsměvů, soutěží, výletů, her, vycházek a radosti. Stačí se podívat…

BESÍDKY

Všechny děti se dlouho a pečlivě připravovaly na Den matek. Trénovaly, zpívaly, tančily, učily se básničky, připravovaly pro maminky dárečky. A to všechno s láskou předvedly na besídkách. Maminky je za snahu odměnily potleskem a velkou pusou!

SOLNÉ JESKYNĚ

Děti středního a velkého oddělení už mají první kůru v solné jeskyni za sebou. Spokojené byly jak děti, tak i jejich rodiče. Tento měsíc začaly do jeskyně pravidelně docházet i děti nejmladší. Cestu i pobyt tam zvládly na jedničku a na každou další návštěvu se moc těší.

25.5.2007 BAMBIRIÁDA

Děti velkého a středního oddělení se letos zúčastnily na Bambiriádě dvou disciplín – tanečního vystoupení a sportovní soutěže. Čarodějnice „Saxany“ slavily úspěch a sportovní družstvo získalo v celkovém hodnocení krásné 3.místo a pro školku skvělou koloběžku. Blahopřejeme!

28.5.2007 DIVADLO V MŠ SE ŠKOLÁKY

Divadla v mateřské škole jsou vítaným zpestřením dopoledních aktivit. Tentokrát pohádku „Nezbední čmeláčci“ společně se školkovými dětmi shlédli i školáci 1.B Základní školy na ulici 1.máje, se kterými naše školka spolupracuje. Vše si prohlédli a zavzpomínali, jaké to ve školce bylo krásné…

31.5.2007 NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ POLICIE

Ne každý z dětí má možnost seznámit se s místem, kde policie sídlí, všechno si prohlédnout, zeptat se, co je zajímá. Otázek bylo dost, odpovědi jasné a věcné, tak jak to má být. A všechno si vyzkoušet na vlastní kůži, to bylo něco!

PLAVÁNÍ

Dvanáctou lekcí končí kurz Předplavecké výchovy „Delfínek“. Na úspěchy, pokroky a odvahu dětí se můžete přijít podívat 6.6.2007 v 8.00 hodin.


Akce v Dubnu

Velikonoce

Celý duben se děti chystaly na příchod Velikonoc. Seznamovaly se se zvyky a s tradicemi a samozřejmě si krásně vyzdobily třídy a připravily spoustu překvapení pro rodiče…

Školkohrátky

Každým rokem ZUŠ L.Janáčka pořádá pro širokou veřejnost odpoledne, ve kterém mohou děti z mateřských škol prezentovat svou činnost a zasoutěžit si se svými vrstevníky. Děvčátka z 2. a 3.oddělení se změnily v čarodějnice Saxany a nejen že předvedly krásný taneček, ale také vyhrály celou hudební soutěž! Moc nás to těší a blahopřejeme!


Akce v Květnu

- každou středu plavání
- návštěva Solných jeskyní dle rozpisu na nástěnce
- 7. – 12.5.2007 Škola v přírodě na Čeladné
- 14.5.2007 – Besídka ke Dni matek - 1.oddělení
- 15.5.2007 – Besídka ke Dni matek - 2.oddělení
- 16.5.2007 – Besídka ke Dni matek - 3.oddělení
- 21.5.2007 – Preventivní program – 3.oddělení
- 23.-24.5.2007 – Zápis do MŠ
- 23.5.2007 – Fotografování tříd a předškoláků na tablo
- 25.-26.5.2007 – Bambiriáda /soutěže, vystoupení 3.oddělení „Saxany“, výstava výtvarných prací/
- 28.5.2007 – Divadlo v MŠ „Nezbední čmeláčci“ v 9.00 hodin
- 29.5.2007 – Preventivní program – 3.oddělení
- 31.5.2007 – Exkurze – městská policie pro 2. a 3.oddělení


Akce v Březnu

12.3.2007 – DIVADLO V MŠ „JULIÁN“

Radost, humor a děti v rolích herců – to jsou představení pana Stuchlíka a není k nim v žádném případě co dodávat!

19.3.2007 – LOUTKOVÉ DIVADLO V OSTRAVĚ

Dopolední výlet na pohádku „O pejskovi a kočičce“ v loutkovém divadle jsme plánovali již dlouho. Představení si nenechali ujít ani malí, ani velcí a bylo se na co koukat. Vždyť v opravdovém divadle s velkými loutkami byla většina dětí poprvé!

27.3.2007 – FOCENÍ NA VELIKONOČNÍ SÉRIE

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK

Každou středu děti absolvují předplavecký výcvik v bazénu haly TJ Slavia - „Delfínek“, kde se seznamují s vodou, hrají si, otužují a získávají základy správného dýchání při plavání. Podle schopností jsou rozděleni do skupin, kterým se věnují aprobované trenérky. Děti se na plavání těší, hry ve vodě je baví a to je vlastně to nejdůležitější.

AKCE PLÁNOVANÉ NA DUBEN

- KAŽDOU STŘEDU – PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK
- OSLAVY VELIKONOC
- 26.4.2007 – PREVENTIVNÍ PROGRAM
- SOLNÉ JESKYNĚ - všechna oddělení dle volných termínů
- 24.4.2007 – ŠKOLKOHRÁTKY – reprezentace školy vybranými dětmi 2. a 3.oddělení v ZUŠ L.Janáčka


Akce v Únoru

19.2.2007 – KARNEVAL

Měsíc únor proběhl především ve znamení chřipek, které doslova zaplavily celou školku. Jarní prázdniny byly možností, jak se dát po nemoci do pořádku, protože hned po nich čekal děti „Karneval“! Nápadité masky, příjemné atmosféra, dobré občerstvení a hlavně Pan Riedl – kterého všichni znají jako šaška „Hopsalína“- je zárukou dobré zábavy. Děti čekala spousta tanečků, soutěží a rozverného dovádění, do kterého se zvesela zapojili i rodiče. A určitě není pochyb o tom, že příští rok nás bude bavit opět!

AKCE PLÁNOVANÉ NA BŘEZEN

1.3.2007 – Preventivní program – 3.třída
12.3.2007 – Divadlo v MŠ „Julián“
19.3.2007 – divadelní představení - Divadlo loutek v Ostravě „Pejsek a kočička“
Předplavecký kurz „Delfínek“ – hala Slavie
Angličtina

Organizační upřesnění všech akcí budou včas vyvěšena na nástěnce v MŠ!

Akce v Lednu 2007

17.1.2007 – divadlo v MŠ „Budulínek“
18.1.2007 – divadlo v MŠ „O pejskovi a kočičce“
24.1.2007 – divadlo v loutkovém sále KDPB

Leden byl na divadelní představení opravdu bohatý a hlavně pohádky přímo ve školce byly vydařené a dětem se moc líbily!

22.-27.1.2007 – školka v přírodě „Čeladná“

Počasí je v poslední době nevyzpytatelné a samé překvapení, ale školka v přírodě se opravdu vyvedla. Sněhová nadílka s ochlazením přišla jak na zavolanou a děti si sněhových hrátek opravdu užily. Velké poděkování patří tatínkovi Tobiáška Haršányho, který školku v přírodě sponzoroval!

31.1.2007 – návštěva předškoláků v 1.třídě ZŠ 1.máje

Je úžasné, co všechno se děti v 1.třídě za půl roku ve škole naučily. Svým bývalým kamarádům ze školky předvedly, že umí číst, psát i počítat. A protože bylo právě pololetí, mohly si děti ze školky prohlédnout i krásná vysvědčení!


Akce na Únor 2007

Preventivní program
Bruslení
Angličtina

5.2.2007 - divadlo v MŠ "Jak bludička Julie vyzrála nad vílou" - v 8.45hod.
12.-16.2.2007 - „Jarní prázdniny“
19.2.20007 - KARNEVAL

- začátek v 16.00 v jídelně učiliště AZ
- vstupné dospělí 15 Kč,- děti zdarma
- zajištěn program a soutěže šaška Hopsalína
- možnost občerstvení